“Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu” Düzenlenecek
Haber
17 Aralık 2020 - Perşembe 11:14 Bu haber 1184 kez okundu
 
“Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu” Düzenlenecek
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Uluslararası Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu” düzenlenecek.
- Haberi
“Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu” Düzenlenecek

Sempozyum ile ilgili Bingöl Üniversitesinden yapılan duyuruda, Uluslararası Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu’nun 18-19 tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Cuma günü saat 10.30’da açılış programıyla başlayacak sempozyum, Cumartesi günü saat 18.30’a kadar devam edecek. Program, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Programda sunulacak bildiriler şöyle:

CUMA GÜNÜ 1. OTURUM (14.00-15.30)

-Prof. Dr. Nusrettin Bolelli: Meryem Suresindeki Edebî Sanatlar

-Doç. Dr. Enes Erdim: Kur’an’ın Edebi Değerinin Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Meâni İlminin Rolü

-Prof. Dr. İbrahim Kutluay: Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi

-Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkut: Usul Açısından İlahi Hitabı Anlamanın Dilbilimsel Çerçevesi

-Prof. Dr. Mustafa Agâh: Kur'an'ın Etkisiyle Arap Lehçelerinin Epizodik Yapıya Kavuşması

-Prof. Dr. Recep Dikici: Türkiye Kütüphânelerindeki Kıraat İlmine Dâir Matbû ve Elyazması Eserler

-Dr. Öğrt. Gör. Sait Bosat: Kırâatler BağLamında Dılbılımsel Değerlendirmeler (Âlûsî Tefsiri Örneği)

-Öğr. Gör. Lokman Şan: Kırâat Farklılıklarının Dil Kaidelerine Delil Olarak Kullanılması

2. OTURUM (16.00-17.30)

-Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Bedava: Kur’an’ın Yorumlanmasında Nahiv İlminin Etkisi (لو” Lev” Örneği)

-Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Çetkin: Kur’ân-ı Kerim’in İrabı Ve Metninin Dil Özellikleri

-Dr. Hasan Bulut: Nazım Yönüyle İ'cazü'l-Kur'ân

-Ahmet Efe: Ḳurʾân’ın Dil Eksenli Yorumları Bağlamında İbn Kutluboğa’nın Garîbü’l-Ḳurʾân Adlı Eserinin Analizi

-Doç. Dr. Taha Nas: Kur'an'ın Anlaşılmasında Dilsel Bir Delâlet Olarak Mefhûmun Rolü

-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karadağ: Dilbilimsel Tercihlerin Türkçe Meâllere Yansımaları

-Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Mürsel: Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Kur’an Öğretimi Ve Meal Çalışmaları

-Öğr. Gör. İbrahim Dağılma: Zazaca Kur’an-ı Kerim Meal Çalışmaları ve Feqî Çolig’in Tefsirê Quronê Kerîm Zazaki Adlı Çalışması

CUMARTESİ GÜNÜ 1. OTURUM (10.00-11.30)

-Dr. Öğr. Üyesi Naim Döner: Mela Hüsnü Geçer (El-Hazîn) Ve Mevihibü’rRahman Fi Tefsiri Sureti’l-İnsan Adlı Eserininin İçerik Analizi

-Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağış: Sa’îd Havvâ’nın El-Esâs Fi’t-Tefsîr Adlı Eserinde Kur’an Birliği Nazariyesi

-Dr. Öğr. Üyesi Yakup Bıyıkoğlu: Şevkânî'nin Dilbilimsel Tefsir Bağlamında Garîbu'l-Kur'ân Konusuna Yaklaşımı

-Doç. Dr. Yaşar Acat: Kur’an-ı -Kerim’i Aramî (Süryânî) Dil Yorumuyla Okumak gerektiği İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

-Doç. Dr. İhsan Akay: Ukûbât Âyetleri Çerçevesinde Kur’ân Belagatı

-Dr. Öğr. Üyesi İlhan Baran: Arap Dili Grameri Bağlamında Mezhebî Düşüncenin Kur’an Tefsirindeki Yansımaları: Zemahşerî Örneği

-Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu: Yûsuf Suresinde Nidâ Üslûbunun Sözlü Bir İletişim Aracı Olarak Manaya Etkisi

-Arş. Gör. Eyüp Sevinç: İ‘tizâli Düşünce Çerçevesinde Yorumlanan Nasslarda Belagatın Araçsallaştırılması

2. OTURUM (13:00-14:30)

-Prof. Dr. Mehmet Yolcu- Mahmut Esendemir: Tabiat Bilimlerindeki Gelişmelerin Tefsir İlmine Katkısı

-Dr. Öğr. Üyesi Musa Turşak: Âyet ve Hadislerdeki Soru Kalıplarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

-Garip Çağlar: Kur'ân'da Gramer Hataları İddialarına Dair Rivayetlerin İsnad Ve Metin Tenkidi

-Dr. Öğr. Üyesi Sahib Aktaş: Oryantalistlerin Kur’an’da Gramer Hatalarının Varlığına Dair İddialarının Anlamsızlığı

-Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil: Sahâbenin Açıklamalarında Ayet İktibaslarının Yöntem ve Amaç Yönünden İncelenmesi

-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Polat: Çağdaş Alman Oryantalizmi ve Kur’ân

-Dr. Öğr. M. Emin Uz: İbn Kuteybe’nin Te’vîlü Müşkili’l-Kur’ân İsimli Eserine Dair Bir İnceleme

-Dr. Arş. Gör. Mehmet Yaşar: Sahâbe Tefsirinde Umum-Husus

SON OTURUM (17:00-18:30)

-Dr. Öğr. Üyesi Nebi Butasım: Dil İlimlerinin Sanata Yansıması Bingöl Örneği

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: “Kur'an, ve, Dil, İlimleri, Sempozyumu”, Düzenlenecek,
Yorumlar
Haber Yazılımı