Bölünmez toprak reformu
Hükümet, yeni bir toprak reformu için düğmeye bastı. Meclisʹe sevk edilen tasarıyla tarımsal arazilerin miras yoluyla bölünmesi engellenecek. Toprak bölünmezliği sağlanarak ağalık yerine şirketleşme teşvik edilecek
376 defa okunmuş - 03 Haziran 2013 - Pazartesi 11:39
Hükümet, tarımsal ekonomide 2023ʹte dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alma hedefine ulaşmak için tarihi toprak reformunuhayata geçiriyor. "Ağalık yerine şirketleşme" yolunu açacak olan tasarıyla tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yasaklanıyor. Tarımsal arazilerin miras yoluyla bölünmesini engellemek için hazırlanan tasarı Meclisʹe gönderildi. AB ülkelerinde 175 dekar olan ortalama toprak büyüklüğü Türkiyeʹde 59 dekar. Miras yoluyla bölünen topraklar yeterli büyüklükte parsel değilse ortak kullanım teşvik edilecek. Tapuda, yeterli büyüklükte olmayan parselin devri yapılmayacak. Bu araziler için tapuya şerh konulacak. Bu da olmazsa kiralanacak ya da satılacak. Arazisinin bölünmemesi koşuluyla cazip koşullarda kredi verilecek.
ARAZİ EDİNME OFİSLERİ
Dağınık yapıdaki tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları hızlandırılacak. Topraklar birleştirilerek çit, ağaçla yapılan sınırlar kaldırılacak. Tarla içi yollar yapılarak, başkasının tarlasından geçme nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar son bulacak. Mirasçılar arasında şirket kurulması halinde, tarımsal işletmeye sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dahil edilecek. Mirasa konu tarımsal arazi ve işletmelerde mülkiyetin devri esas alınıyor. Mirasçılar anlaşırsa mülkiyet devir işlemi mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanacak. Anlaşma sağlanamazsa mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Mirasa konu tarımsal işletmenin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmaması durumunda hâkim satışına karar verebilecek. Bu kapsamda yapılacak satış sonucu elde edilen gelir mirasçılara eşit oranda paylaştırılacak.
SINIRDAŞA ÖNALIM HAKKI
Tarımsal arazilerin satılması durumunda, sınırı olan maliklere önalım hakkı verilecek. Birden fazla sınırdaş varsa tarımsal bütünlüğe göre nihai kararı hâkim verecek. Aile malları ortaklığı veya şirketin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bunlara ait tarımsal arazi ve işletmeler asgari büyüklüklerin altında kalacak şekilde bölünemeyecek.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...