Döner sermaye sorunu çözüldü
Sağlık personelinin döner sermaye mağduriyeti tamamen çözüldü.
657 defa okunmuş - 29 Ekim 2015 - Perşembe 10:02

Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan, sağlık personelinin döner sermaye mağduriyetinin tamamen çözümü ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 21.08.2015 tarih ve “Aylık Gelir Ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu yazısında özetle sadece Sabit Ek Ödeme miktarı  Döner Sermaye Komisyonu’nun maksimum karar alabileceği   miktarı aşıyorsa Döner Sermaye Komisyonu’nda, Performansa Dayalı Ek Ödeme için karar alınmaması; Sabit ek ödeme miktarı Döner Sermaye Komisyonu’nun maksimum karar alabileceği miktarın altında kalıyorsa Sabit Ek Ödeme ile bu tutar arasındaki fark kadar Performansa Dayalı Ek Ödeme yapılması için Döner Sermaye Komisyonu’nda karar alınması gerektiği vurgulanmıştı. Buna göre Türkiye’de yaklaşık 120 hastane hiç döner sermaye dağıtamayacak seviyeye gelmekte, yaklaşık 500 civarında hastane ise daha az ek ödeme dağıtarak sağlık çalışanları mağdur olmaktaydı. “Hazine payının %15’ten % 1’e düşürülme yetkisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda idi. Sendikamızın girişimleri ile tüm genel sekreterliklere ulaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmış, bu mağdur olan hastanelerin hazine payının düşürülmesi sağlanarak  bu mağduriyetler azaltılmış, fakat tam olarak  çözüm olmamıştı. Bu mağduriyeti tamamen çözmek için; “209 sayılı kanunun 5. Maddesine göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez.” hükmü gereğince hazine payının düşürülmesi yanında genel sekreterliklere mağdur olan hastanelere %65’e kadar dağıtma yetkisinin verilmesinin sorunu tamamen çözeceği sendikamızca değerlendirilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, sendikamızın girişimleri sayesinde hazine payının düşürülmesi yanında Genel Sekreterliklere de %65’e kadar döner sermaye dağıtma yetkisini vermiş olup sağlık personellerinin döner sermaye mağduriyetleri tamamen çözüme kavuşturulmuştur” dedi.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...