Yazı Detayı
29 Mayıs 2017 - Pazartesi 15:33 Bu yazı 1246 kez okundu
 
BENDEKİ NOTLAR -7-
Yusuf ALİOĞLU
 
 

BENDEKİ NOTLAR -7-

 

Ali şeraiti külliyatından ‘Biz ve İkbal’ sınıfındayım. Şeriati’den İkbal’i, ‘Esrar-ı Hodi’ şiir kitabının yazarı İkbal’den de ‘benlik felsefesi’ dolayımında bir başka yıldızı, Molla Sadra’yı tanıyorum.

 

İkbal’in ‘Dini Düşüncenin Yeniden İhyası’ adlı kült eserinin baskısı tükenmiş, eldeki mevcutları da elden ele bir şehir efsanesine dönüşmüştü.

 

Sonraları ‘Doğu da Batı da Allah’ındır’ diyen bir Alman hanım. Bir kanadı Rumi’de, diğeri İkbal’de takılı kalmış. Bundan olsa ‘Cebrail’in Kanadı’ adlı eseri ile Türkolog Annemarie Schimmel çağımızın Rumi’si dediği İkbal’e hayranlığını sunuyor; ‘Cavidname’yi Almancaya çevirerek hayranlığını ispatlıyordu.

 

Poetika dendiğinde tek adam belirirdi ufkumda:  Mehmet Akif. Kayıp neslin derdinde bir şair. Şairlerin diline Kur’an hazinesinden tatlar çalan sahici dava adamı.

 

Paris semalarında direniş sancağı gibi dalgalanan Urvetu’l Vuska ve Cemaleddin Afgani. Hareket kabiliyetini unutmuş ümmete, bir kıtadan bir kıtaya uzanarak, yekinmeyi ve düştüğü yerden eski muktedir günlerine uzanmayı hatırlatan eylem adamı.

 

‘Batıyı gezdim, İslam çok Müslüman yok; Doğuyu gezdim Müslüman çok İslam’ yok diyerek oldukça erken bir dönemde hal-i pür melalimize dair renksiz ama kaliteli bir fotoğraf sunmuştu bize Afgani.

 

Birileri Gogol’un Paltosu’ndan çıkmış olabilirdi ama bizimki, damarlarımıza direniş cümleleri yükleyen, namlularımıza ‘ isyan’  mermileri süren Afgani Paltosu idi.

 

Muhammed Abduh, okumayı, düşünmeyi, eğitim müfredatları ile toplumda ilim üzerinden uzun soluklu bir yola çıkmayı öneren öğretmen.

 

Mehmet Akif’e ‘Ben de devrim istiyorum ama Abduh’unki  gibi’ dedirten usul ve usturup adamı.

 

Musa Carullah, unutulan coğrafyalardan ve terk edilen mevzilerden bir fidan gibi doğrularak Şatıbi’nin Muvafakatı gibi dev eserler hatırlatan; Kazan taraflarından kutlu bir gölge gibi üzerimize düşen, derin bilinç hamlelerinin adamı.

 

Diriliş kavramı ile kimliğimizin girinti ve çıkıntılarında yepyeni bir ihya ve inşa sürecine şiirden imzalar atan adam Sezai Karakoç. Gecelere anıt gibi yükselttiğim ve yalnızlık saatlerimde ölümüne kandığım şiirlerin ustası. Kanlıca’ya, Emirgan’a ve Kandilli’nin kurşuni şafaklarına onun gözlerinden bakmayı denedim. Çatı katlarında, bodrum katlarında af dileme edebine gülle başlamayı onunla denedim…  

 

‘İslam’ın Vaadettikleri’ ile Roger Garaudy beliriyor karşımda. Engels ve Hegel’den öte bir dünyaları olmayan çakma filozoflara çakıyor. Endülüs tohumlarından bir efsane doğuyor, batılın beynine inen hak onu yer ile yeksan ediyor.

 

Aliya. İzzet ve iffet, ahlak ve direniş, savaş ve hukuk kavramlarını dünya ondan öğreniyordu. Düşmanlarına merhamet dağıtan yüce ruh. Bosna yeşilliklerine savaş ve felsefe talimleri ekleyen mamoste. Çakır gözlerine, hikmetli sözlerine doyamadığımız öncülerden Begoviç. ‘Doğu ve Batı Arasında İslam’ eseri ile yüzümüzü ağartıyor; sevdiklerimize güven, muhaliflerimize derinlik şerhleri düşüyoruz.

 

Terzi dükkanında limon ağacı, limon ağacında rengarenk kumaşlar, kumaşlarda bin bir türlü desen ve her desende altları çizilmiş kenarlarına notlar deruhte edilmiş yüzlerce eser. Zamanı kokutanların mürteci dedikleri ‘Münevver’ Said Çekmegil. Düşünceler düşleyen ve iğne deliğinden diyalektik geçiren tenkit anlayışı ile abideleşen bir adam.  

 

Derken batılı adamlar beliriyor göz uçlarımda. Avrupalının İslam hakkındaki cehaletine dur diyen Goethe, Nietzsche, Bergson, Massignon ve daha niceleri.

 

Ernast Renan ve ‘İsa’ adlı yapıtı, Michelet’in Jan Dark’ı, Hölderlin’in ‘Hyperion’u, Volter’in Candide’i, Dickens’ın sürükleyen kitapları, Andersen Masalları…

 

Balzac, Emile Zola, Daudet gibileri sonra.

 

Vincent Van Gogh ve tuvale taşınan hüznün derin yarıkları. Sarının gizemine gizem katan ve sarıyı yeniden tanımlayan adam.

 

Budha, Zerdüşt, Büyük İskender üzerine okumalar.

 

Mevdudi ile mektuplaşmaları üzerinden tanıdığımız Meryem Cemile. Hem kullanılan iletişim dili yani mektup hem de mektupta saklı mesaj yani mazruf sıcacık bir yel gibi sarmış sarmalamıştı zihinlerimizi.

 

Şeyh Sadi Şirazi’nin ‘Bostan ve Gülistan’ı, Firdevsi’nin Şehnamesi, İbni Tufeyl’in Hayy Bin Yekzan’ı, Ka’b Bin Züheyr’in Kaside-i Bürdesi.

 

Falih Rıfkı Atay ve Zeytindağı, Refik Halid Karay ve Makyajlı Kadın, Sait Faik ve Sabahattin Ali öyküleri, Ali Şeriati ve Yalnızlık Sözleri, Sylvia Plath’ın Sırça Fanus’u, Fatma Aliye’nin Muhadarat’ı, Şeyh Hamidu Kan’ın Mahrem Macerası sonra.

 

‘Eteklerimizde güneş rengi bir yığın yaprakla semaya ağlayarak bakacağımız günleri’ yazan Ahmet Haşim’i zaman ve insanın faniliği eksenli okumalara geçememişim henüz.

 

Kur’an’da Kıyamet Sahneleri, Kur’an’da Edebi Tasvir ve İslam’da Sosyal Adalet kitapları ile gayb, metnin edebi derinliği ve toplumsal paylaşım konularında zihnim meyveye durur mu?

 

Yusuf Kerimoğlu müstearlı Hüsnü Aktaş üzerinden ‘Medeni Vahşet’, ‘Kelimeler ve Kavramlar’, ‘Fıkhi Meseleler’ ve ‘Hikayeler’ ile modern olanda içkin zulmü, bilinç taşları döşeyen 'tağut' ve 'bel’am’ı, 'Daru’l harb' ve 'Daru’l İslam’ı, Cuma namazının sıhhat şartlarını kurcalar mıyım?

 

‘Mezar Notları’, ‘Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları’, ‘Kur’an’a Yönelirken’ ve ‘Şeytanizme Rağmen İslami Uyanış’ gibi eserleri ile Mehmed Alagaş ismi İnsan dergisi zemininden hafızama akar mı?

 

‘Kur’an’a göre Dört Terim’, ‘Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı’, ‘Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim’, ’İslam’da İhya Hareketleri’, ‘Hitabeler’ ile bilgi ve kavram ilişkisini, statik kabuller yerine devrimci talepleri, tarih ve tecdid ile zihin yenileyen rol modelleri ve toplumsal maraz adreslerine yollanan hutbeleri, mektupları öğrenir miyim?

 

İhsan Süreyya Sırma ve ortaokullu yılların kült eserleri: İslami Tebliğin Mekke Dönemi, Medine Dönemi ve İşkence…

 

Aynı yılların diğer gözdeleri: ‘Gençliğin Aradığı Nizam’, ‘Kültür Emperyalizmi’, ‘Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı’, ‘Ruhi Çöküntü’, ‘Buhrandan Kur’an’a’, ‘Cihad ve Mücahid’, ‘Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar’, ‘Minyeli Abdullah’, ‘Bir Annenin Feryadı’, ‘Sitem’, ‘Figan’, ‘Boşluk’, ‘Çiçekler Susayınca’, ‘Maznun’…

 

Gecelerimizi rahmet taneleri gibi ışıldatan, masalarımıza vazgeçilmez aparat gibi konumlanan, koltuk altlarımızda ya da kemerlerimizin arasında gençlik terleriyle ıslanan, başımız sıkıştığında bi koşu yanlarına vardığımız kitaplar üşüşüyor şimdi zihnime:

 

Yaşar Kaplan’dan ‘Demokrasi Risalesi’ ve zeytin Refref Müstearı ile ‘İran’a Nasıl Bakmalı’; Muhammed Kutub’tan ‘Tekamül mü Soysuzlaşma mı’ ve ‘Taklidlerin Çarpışması’, Ali Bulaç’tan ‘Kur’an ve Sünnet Üzerine’ ile ‘Çağdaş Kavramlar ve Düzenler’, Malik Bin Nebi’den ‘Sömürge Ülkelerde Fikir Savaşı’, Atasoy Müftüoğlu’ndan ‘Tevhidi Gerçekliğin Işığında’, İsmet Özel’den ‘Waldo Sen Neden Burada Değilsin’, Said Halim Paşa’dan ‘Buhranlarımız’, İsmail Raci Faruki’den ‘Bilginin İslamileştirilmesi’, Rasim Özdenören’den ‘Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler’, Mevdudi’den ‘Hilafet ve Saltanat’, Gülbeddin Hikmetyar’dan ‘Kur’an’da Nifak Olayı’, Sadrettin Yüksel’den ‘Makaleler’ ve ‘İslami Araştırmalar’, Ali Ünal’dan ‘Kur’an’da Temel Kavramlar’, İbni Teymiyye’den ‘İctihad Nedir, Müctehid Kimdir’, Frantz Fanon’dan ‘Yeryüzünün Lanetlileri’, Fethi Yeken’den ‘Çağdaş Davetin Problemleri’, Süleyman Ateş’ten ‘Açıklamalı Büyük Dua Mecmuası’, Halil Göneneç’ten ‘Fetvalar’, Ivan Illich’ten ‘Okulsuz Toplum’, Abdurrahman Dilipak’tan ‘Bir Başka Açıdan Kemalizm’, Abdulkadir Udeh’ten ‘İslam Şeriatı’, Muhammed Esed’ ten ‘Yolların Ayrılış Noktasında İslam’, Muhammed Bakır Es-Sadr’dan ‘İslam Ekonomi Doktrini’, Seyyid Kutub’tan ‘İstikbal İslam’ındır’, Abdulkerim Zeydan’dan ‘İslam Hukukuna Giriş’, muhtedi mustağrib Abdulkadir Es-Sufi’den ‘Ayetlerden İşaretler’, ‘Tek Çare İslami Çözüm’ diyen Yusuf El-Kardavi ve daha yüzlerce masmavi parıltı…

 

Girişim, İktibas, Düşünce, Ribat, İnsan, İslam, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, Kitap Dergisi, Mektep, Mektup, Kelime, Aylık Dergi, Bu Meydan, Tevhid gibi dergiler.

 

Şehrin öte yakasından koşarak gelen salih bir adam, dergiler arasında ‘Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera’yı da anmayı unutma diyor sonra…

 

Dünyayı büyüleyen, bilinenleri zir-ü zeber eden bir yaşlı adam. Ak sakalları rahleye dökülüyor. Aynasında defteri dürülen dünyaya ait kırılmamış kesitler. Pilli radyosunda devrim anonsları; siyah şemsiyesi ile ‘emperyalizme kesintisiz muhalefet’ der gibi. Odanın orta yerinde küçükçe ve eskice bir halı; halıda hayat izleri, içe çökmüş alanlar, secdeden eserler. Namlulara gül taktırarak dünyayı titreten, ataları İbrahim ve Musa’nın sahifelerinden bir nefes gibi zamanı muştulayan yaşlı devrimci…

 

‘Notlarında devrimcileri de unutma’ diyor, şehrin öte yanından koşarak gelen salih adam…

 
Etiketler: BENDEKİ, NOTLAR, -7-,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ÖNCE BEDEN VARDI..!
BİRLİKTE İZLEDİK
UYMAK, UYUMAK, UYUŞMAK
'Yaklaşıyor Yaklaşmakta Olan...'
Asra Bedel Ömürler
“Görünmezsem Çıldırırım”
HESAPLAŞMA
FETTAN
'CUMHURİYET'İN DOĞUSU'
VİTRİN UYGARLIĞI
İbni Battuta: Bilge Seyyah
ŞİİRİN GÜNCESİ -9- “Paltosu Pembe Kadın”
Ölçüsüz, Kaba, Merhametsiz, Gösterişçi ve Tüketici Bir Topluma Doğru
Kariyer-izm Modern Mankurtlaşmadır
Nuri Pakdil'in Ardından
BENDEKİ NOTLAR -9-
Gorki Kozmolojisinden Kucağımıza Dökülenler
Gölgeler ve Gölgedekiler
ŞİİRİN GÜNCESİ -8- "Kaybola"
Sükut Üzere Bir İsyan Çağıltısı
Aydınlık ‘Aydın’ Yüzlerle Gelir
Zamanın Ruhuna Antik Çağlardan Bir Nefes Niyetine: ‘Ölüler Kitabı’
‘YENİ TÜRKİYE PARTİSİ’ ve BİNGÖL SERENCAMI
Oyunbozan değilim, oyun bozuk…
1960-70 YILLARINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Sanatçı ve Toplum
“Bir İnsanın Kim Olduğunu Güçle İlişkisi Belirler”
'Yazı'yı Denemek
Şehir ve Kent Geriliminde İnsan
Nereden Nereye
Cehaletin Halleri
İLAHLAR ÇOCUKLARIMIZI TÜKETMESİN
GÖSTERİ TOPLUMU
ŞİİRİN GÜNCESİ -7- 'SULTAN'
BAUMAN’IN ‘AKIŞKAN DÜNYA’SI
Kaç Engerek soyundan, Sığın Aydınlığın Rabbine
ZAMANA DÜŞEN BİLİNÇ SAHNELERİ
FİKRETMENİN KARAKTERİ
ŞİİRİN GÜNCESİ -6- ‘SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE’
BENDEKİ NOTLAR -8-
KARANLIĞIN KÜLTÜRÜ
MÜNACAT
KARTEZYEN BİLİMDEN SİSTEMLER YAKLAŞIMINA
YAŞAMIN ANLAMINA DAİR BİR GÜZELLEME
AKIL, DÜŞÜNME VE BİLGİ
NE YAPMALI?
Aytmatov’dan Bir Nefes: ‘Gün Olur Asra Bedel’
'İslam Deklarasyonu': Yeniden İman Çağrısı
Medya ve Yeni Bir Dil Sorumluluğu
ŞİİRİN GÜNCESİ -5- ‘SEMUD’
POST MODERN TÜKENİŞ
BAŞKALARININ AŞKIYLA BAŞLIYOR HAYATIMIZ
Kir Tortuları
YIKIN EFENDİLER YIKIN!..
1950-60 ARASINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Şiirin Güncesi -4- 'ÇAĞDAŞLAR İÇİN'
Akif Emre ve 'Göstergeler'
Çok Partili Hayat ve İlk Muhalefet: Milli Kalkınma Partisi
ŞİİRİN GÜNCESİ -3- ‘SUYU ANDIK VE ÇOCUKLAR SUYA GİRDİ’
İHTİLAF VE TEFRİKA KARŞISINDA BİLGELİK
İNSANA DAİR -1-
BENDEKİ NOTLAR -6-
ŞİİRİN GÜNCESİ -2- ‘KARDEŞİME MEKTUP’
BENDEKİ NOTLAR -5-
RUHUN ‘ÖZGÜR’ HALİ
ŞİİR’İN GÜNCESİ -1- ‘GECE’
BATI DÜŞÜNCESİNİN KIRILMA ANLARI
SCHOPENHAUER AYNASINDA FATMA ALİYE SURETİ
DÜŞÜNMEK KADAR ASİL
KARTEZYEN DİNDARLIK
BENDEKİ NOTLAR -4-
SEYYİD KUTUB YORGUNLUĞU (MU?)
YARGI DEĞİL İSTİKAMET
MUHATAPLARA BEYANIMDIR İNSAN KALBİYLE DÜŞÜNÜR
BENDEKİ NOTLAR -3-
SÖYLE MARGOS NERELİSEN?
SELAM OLSUN ÜÇÜNCÜ YOLA
SİSTEM VE UYGULAYICILAR
YERLERİN ÖĞRETMENİ, GÖKLERİN ÖĞRENCİSİ: ALİYA
EVRENSEL OLAN NEDİR/KİMDİR?
VARLIK, AKIL, ADALET, EYLEM, SÜKUN VE RÜCU
Hüznün Zaman Sarkacı: Eylül
BENDEKİ NOTLAR -2-
BENDEKİ NOTLAR -1-
HAYDİN FELAHA
Çocuk ve Merhamet
SÜKUT MAKAMINDAN KLAS MEKTUPLAR
YAŞAM BİLGELİĞİ YA DA MUTLULUK ÖĞRETİSİ
BAUDRİLLARD: RADİKAL DUYARLILIK
TARKOVSKY VE SİNEMA SANATI
TEO-POLİTİK NOTLAR
AKLIN MEKAN İLE İMTİHANI
.
BİNGÖL Egazete
Yazarlar
Önemli Haberler
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
4
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
5
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
6
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
7
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Arşiv