Yazı Detayı
06 Mart 2016 - Pazar 12:09 Bu yazı 1588 kez okundu
 
ESASTA DOĞRU, USULDE YANLIŞ
Mehmet YAMAN
 
 

Ülkemizi parçalamaya yönelik dış güçlerle, onlarla işbirliği yapan ülke içindeki şer şebekelerinin ortak çalışmaları, son günlerde gizlenemez bir biçimde yükselişe geçmiştir. Çeşitli vesilelerle ihanet odakları, bürokrasi, siyaset, yargı ve matbuat alanındaki imkanlarını, koordineli bir biçimde kullanmaya ve ülke üzerine bir karabasan gibi çöreklenmeye başladılar.

   Bilindiği gibi, ülkemizin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa, milli devlet ve hükümetlerimiz de onun gereklerini yerine getirmek zorundalar. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, “devlet sırrı” kapsamında değerlendirilen, ülkemizin ikinci bir Çanakkale’si niteliğini taşıyan ve bizim önemli bir ön karakolumuz bulunan Türkmen Dağı’nı, ihanet odakları ve ülkemiz parçalayıcılarına karşı silah ve mühimmatla takviye kararının uygulanması aşamasında, görevlendirilen MİT ve elemanları (ki, asker-sivil birlikte görev yaparlar) Adana civarında, devletimizin içine çöreklenmiş koordineli ihanet odaklarınca, görülmemiş bir biçimde ve adeta düşman askerlerine yapılan bir uygulamayla rezil-ü rüsvay edilmişler ve gönderilmek istenen bu malzemeler de geriye getirtilmişti. Oysa bu, devletimizin menfaati gereği yapılan ve devlet sırrı olarak kalması gerekli bir eylemdi. Devletini ve milletini seven her kamu görevlisinin de buna yardımcı olması gerekirdi. Bu sevkiyata ilişkin tüm belgeler hazırlanıp, ilgili komutanlara verilmişti. Ama gelin görün ki, resmi antetli, resmi mühürlü bu belgeler ve görevlendirilmeler, devlete sızmış bulunan organizeli ihanet şebekesinde, hiç mesmua alınmamış ve yetkili üst düzey subaylar da, adi bir suçlu gibi yerlerde süründürülmüşlerdi. İşte bu aşamada, İhanet şebekesinin basın kanalı da yaygaraya başlamış ve ihanet düğmelerine sistemli bir biçimde basmışlardı. İşin burasında görev üstlenen, Cumhuriyet gazetesi yetkilileri de, basın hürriyeti adı altında, bazı odaklarla işbirliği halinde, bu olayı çarpıtmada, efkar-ı umumiye yi yanıltmada başarılı bir rol aldılar. Vakta ki, bu çoklu ihanet organizasyonu hakkında ciddi değerlendirmeler yapılarak, bunların anti yasal ve zaman zaman “ihanet-i vataniye” kavramıyla da örtüşecek davranışları yasal takibata alınıp, adli organlarca haklarında gerekenler icra edilmeye başlayınca, bu şebeke, çeşitli mahfillerden aldıkları organize güçlerle, basbas bağırmaya ve ülkeyi ifsada devam ettiler.

   Bu faaliyetler zümresinden olarak, Can Dündar ve arkadaşı, haklarında yürütülen ciddi bir suçlamadan dolayı soruşturma altına alınmışlar, C. Başsavcılığı, toplanan deliller ve gelinen noktayı da dikkate alarak, bunların suç delillerini karartmak ve yurt dışına kaçmalarını önlemek için, (ki, emsalleri görüldüğü gibi, çoğu yurt dışına kaçmışlardır) ceza değil, bir tedbir olarak tutuklanmasını talep etmiş ve ilgili mahkeme de bu iddia ve talebi ciddi bularak, tutuklamıştı. Yasal olarak, bunlar hakkında gereken soruşturma ikmal edilecek ve suçlu oldukları hakkında ciddi bulgular olursa, haklarında iddianame tanzim edilerek, ilgili mahkemede, müsnet suçlardan dolayı dava açılacaktı. İddianame, ilgili mahkemeye gelmiş ve mahkeme bu iddianameyi inceleme aşamasında idi. Uygunsa kabul edilecek, değilse gerekçeleri de gösterilerek, yeniden gözden geçirilmesi için gönderen mercie iade edilecekti. Olay henüz bu aşamadayken, Anayasa Mahkemesi, usulsüz ve kuralsız bir biçimde devreye sokulmuş ve Anayasa maddeleri başta olmak üzere tüm yargılama mevzuatı allak bullak edilerek, sanıkların tahliyesi sağlanmıştır, aynı şartlarda, bu sanıklardan çok daha fazla sürelerde içerde yatan sanıklar olmasına rağmen.

   Neden, “kuralsız bir biçimde allak-bullak edildi mevzuat” dedik? Gerekçesi işte:

  

   Konumuzla ilgili Anayasa maddeleri:

   1 – Madde-148/3 : …Başvuruda bulunabilmek için, olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

   2 – Madde-148/4  : Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

   Anayasanın 148. maddesi bu kadar açıktır. Bireysel başvuru için ancak, iddianamenin kabul edilmesi, yargılamanın mahkemede bitirilip ceza verilmesi, Yargıtay’ın onaması ve böylece olağan kanun yollarının tümünün tüketilmesinden sonra, Anayasa Mahkemesi yolu açılır. Bu maddeye göre başka türlü Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Yukarda özetlediğimiz gibi, olayımızda, sanıklar hakkında iddianame incelemesi var, kabul edilirse, yargılanacak mahkemede. Karar verilecek, Yargıtay’dan geçip kesinleşecek ve ondan sonra Anayasa Mahkemesine sıra gelecek. Ve 4. fıkraya göre de, bu anlattığımız yol ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi, inceleme bile yapamaz.

   Demek ki, Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 148/3. ve 4. fıkralarını alenen ihlal etmiştir.  

Bu maddeler ihlal edilerek verilen bir karar ise, keenlemyekundur. Yani geçersizdir, yürürlükteki Anayasaya göre.

   3 –  Madde- 153/1 : …İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

   4 – Madde-153/2 : Anayasa Mahkemesi,.. kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm, tesis edemez.

   Anayasa Mahkemesi Başkanı, gerekçeli karar yazılıp üyelerce imzalanarak resmi bir karar haline gelmeden, sonucu açıklayarak, 153. maddeyi de ihlal etmiştir.

   O zamandan beri yazılı ve görsel medyada çıkan şunca bilgilerin etkisi altında kalmadanbir hukukçu olarak, şimdi sormamız gerekir, “emsal pek çok kişi varken, sizin önünüze gelmesi için şu kadar yasal zorunlu yollar varken, bütün bu yolları çiğneyip yok farz ederek, Anayasaya aykırı bu geçersiz kararı, alelacele nasıl aldınız ve kimler buna sebep oldu?.. Ve neden gerekçeli kararı yazmadan hemen açıklayarak, yine bir Anayasa ihlali yaptınız?.. Türk hukuk tarihine usulsüz, yersiz ve yanlış bir veri sundunuz?..” Bu karar yıllar boyu tartışılacak bir karardır.

   Sayın Erdoğan’ın esasta haklılığını yazarken, bu yanlış kararla ilgili olarak Anayasa’nın hangi maddelerinin ihlal edildiğini, huzurlarınıza getirdik.

   Sayın Erdoğan’ın nasıl bir usul hatası yaptıklarına gelince, kendileri bu işin uzmanı değiller. Bu konuyla ilgili bir sürü uzman danışmanları bulunduğunu biliyoruz. İlk tepkisel ve duygusal refleksi bir kenara bırakıp, uzmanlarına konuyu acilen inceleterek, eline alacağı Anayasayı da açarak, madde madde bunları suhuletle anlatıp ortaya koysaydı ve “bu kararı tanımıyoruz ve uygulamıyoruz da” deme yerine, yukardaki usulsüzlüklerden dolayı geçersizliğini, “usulün esastan mukaddem olduğu” nu beyan etseydi, zaten iyice gerilmiş bir toplumda, yanlış siyaset yapan insanlara fırsat verilmemiş olurdu. Dinleyenlerin kahir ekseriyeti kendilerine hak verirler hale gelirdi. Zaten Cumhurbaşkanının bu kararın uygulanmasıyla ilgili bir görevi de yoktu ve o makamı hiç te ilgilendirmiyordu, uygulama bakımından. “Uygulamıyoruz” denerek, düşmanlıkların artırılması ve “diktatör” suçlamasında hatalı algılamalara fırsat verilmiş oldundu. Bundan sonraki faaliyetleri sırasında, kendilerinin bu ve emsali olaylarda, ilk duygusal tepki yerine, bilgiyle ve belgelerle ortaya konulmuş hazırlıklar yapmalarının, daha rahatlatıcı, daha huzur verici ve daha bilinçli kılıcı, milletinin kahir ekseriyetinin tasvibine mazhar bir model olduğunu, kendilerine ve danışmanlarına hatırlatma gereği hasıl olmuştur.

Saygılarımızla.

Mehmet Yaman

Araştırmacı-Hukukçu

 
Etiketler: ESASTA, DOĞRU,, USULDE, YANLIŞ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
SAYIN CUMHURBAŞKANI!
MUHARREF TEVRAT, SİYONİZM VE CORONA ÜÇGENİ
DİKKAT DİKKAT!
“ İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE BİRDE BU PENCEREDEN BAKALIM....
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DİKKATLERİNE! TARIM ALANINDAKİ CİNAYETLER, BİTMEK BİLMİYOR!
ETKİN BAROLAR, ŞİMDİYE KADAR HEP ANAYASA VE KANUNLARINDAKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKTILAR
TÜM DEVLET GÖREVLİLEEİMİZE VE AYDINLARIMIZA İKAZIMIZDIR!
EY CENNET KADINLARI!
SAYIN YÖNETİCİLER! SEVGİLİ HALKIM!
GÖNÜL KÖPRÜSÜNE ÇAĞRI!..
SEVGİLİ HALKIM
TÜM VATANSEVERE ÇAĞRIMIZDIR!
ÖZELLİKLE İKTİDARA EĞİTİM BE KÜLTÜT POLİTİKALARI AÇIDINDAN, ÇOK DERSLER VAR:
Musul ve Kerkük’e askeri müdahale seçeneğinin Hukuki dayanakları
TÜRKİYE-IRAK SINIRLARI DEĞİŞTİĞİ ANDA, TÜRKİYE’NİN IRAK’TA TOPRAK TALEBİ HAKKI DOĞMAKTADIR
ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI
KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR: KILIÇTAROĞLU DA EŞİTTİR
BÜROKRASİDEKİ METAL YORGUNLUKLARI NE OLACAK?..
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KURULUŞ FELSEFESİNE GERİ DÖNMELİDİR.
HA ALİ-VELİ, HA VELİ-ALİ
“GUANTANAMAO KIYAFETLERİ” BAĞLAMINDA, SOSYO-PSİKOLOJİK BİR TAHLİL
SAYIN BAŞBAKAN!.. KÜLFET NİMET DENGESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR
ORTADOĞU’DA YAKLAŞAN FELAKETE DİKKAT!..
“BU SİSTEM, UĞRUNA KAN AKITILMADAN UYGULANAMAZ!..”
SURİYE’DE KAYBEDİYOR MUYUZ?
TARİH TEKERRÜR EDİYOR. NE ZAMAN DERS ALACAĞIZ?
REFERANDUM TARTIŞMALARI SEVİYELİ OLMALI
MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ MİTİNGİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER.
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU VE HARP OKULLARI
HALK DARBESİ VE ALINACAK DERSLER
İKTİDAR İDEOLOJİSİ VE GÜÇ ZEHİRHENMESİ
İLKER BAŞBUĞ’UN VERDİGİ DIŞ POLİTİKA VE ERMENİ ZULMÜ KONFERANSI HAKKINDA
KOŞAR ADIMLARLA YAKLAŞAN BAŞKANLIK SİSTEMİ, CHP’NİN HEDİYESİ OLACAKTIR.
*CUMHURBAŞKANININ SON MUHTARLAR TOPLANTISI KONUŞMASI*
MHP YÖNETİMİ BASİRETLE VE SUHULETLE HAREKET ETMELİDİR.
BOĞAZLARLA İLGİLİ “MOTRÖ ANTLAŞMASI”NIN MUTLAKA TADİLİ YOLUNA GİDİLMELİDİR.
TÜRKMEN DAĞINI TESLİM ETMEYİN!..
ŞERİF HÜSEYİN’LE İLGİLİ TARİHİN SAYFALARINA BİR EMANET
BİNGÖL Egazete
Yazarlar
Önemli Haberler
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
4
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
5
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
6
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
7
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Arşiv