Yazı Detayı
28 Haziran 2019 - Cuma 11:23 Bu yazı 1435 kez okundu
 
Oyunbozan değilim, oyun bozuk…
Yusuf ALİOĞLU
 
 

Tasarladığınız cümle libası denedim. Kumaşından kesimine, renk kreasyonundan dikimine, binbir hata ile malul zihninizden bir kırpılma sanki. Alın esvabınızı ve çekilin huzurdan.

 

Bu ne tiyatro, bu ne keşmekeş…

 

 

‘Galileo’nun kaderini öğrendikten sonra Descartes’ın, evren üzerine incelemelerinin son cildini, insan aklını ele aldığı varsayılan cildi imha ettiği söylenir’ diyen Chomsky, bilgi ve özgürlük bağlamında yakıcı bir gerçeğe işaret eder:

 

‘Akademik faaliyetlerin önemli bir kısmı esasen bir çeşit katiplik işidir’. (Entellektüellerin Sorumluluğu, N.Chomsky)

 

Bir yerde bilgi değil de itaat üretiliyorsa ve ana işlemci olan akıl sorgulama yerine onaylama mercii olmuşsa burada bozuk bir oyun, dahası bir oyala-n-ma var demektir.

 

Bu vakıa karşısında, ‘bilgi özgürleşmedikçe bilgeler yetişemeyecektir’ diye haykırmak da elbette oyunbozanlık olmayacaktır.

 

Ezher Şeyhi ve Başmüftü Mısır’daki darbeyi ve idamları onaylarsa tabii ki birileri kalkacak ve tarih boyunca itaat isteyen siyasal otoriteler tarafından dinin bir kez daha istismar edildiğini haykırarak Bel’am kılıklı işbirlikçileri deşifre edecektir.

 

Kutsallarımızın, bir kişi, aile, grup, kurum, parti, ekol, cemaat veya ülke tarafından ‘evet efendim’ci tasdik makamına dönüştürülmesi elbette şiddetle reddedilecek ve bu oyunda bir bozukluk var denecektir.

 

Onun için; ‘hikmetinden sual olunmayacak yani la yüs’el olan yalnızca Allah’tır diyerek, hikmet-i hükümete hakikatin gereklerini tavsiye etmek oyunbozanlık değildir.

 

Yerel ve beynel milel istikbarın her türlü politikasını alkışlayan ve ‘otoriteye itaat etmek esastır’ diyen yerli ve yabancı trolleri, ilahları ile birlikte peştemalsiz yakalamak ve kral çıplak demek oyunbozanlık değildir.

 

Aksine, ahlak, adalet, merhamet gibi değerlerden uzaklaşarak rüyalara ve korkulara dayalı imparatorluklar kurarak ekini ve nesli helak eden bu oyunda bir bozukluk var dememek anormalliktir.

 

ABD Başkanı Donald Trump gibi i’rabdan mahalli olmayan bir siyasal figür bazı itiraflarda bulunarak, ‘Bu insanlar bizi savaşa itmek istiyorlar, çok iğrenç. Daha fazla savaşa ihtiyacımız yok’ diyorsa ve buna rağmen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran’ı bombalamak ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek için can atıyorsa elbette bu oyun bozuktur. 

 

‘Kadınların hiç giyinmediği ve genç kızların kızlıklarını kıytırık dizilerde eskiterek yapraklar gibi alış veriş merkezlerine döküldükleri; ‘cinsiyet eşitliği’ fitnesi ile yeni bir tuzağın yaşandığı post modern bir zamanda büyük harflerle İFFET demek toplumsallığın mana yapısındaki malzeme eksiğine dikkat çekmektir, oyunbozanlık değildir.

 

Hollywood, bireyselliğin beslediği bedensel özgürlük ve cinsellik ilişkisi bağlamında yeni bir sapkınlığın sahne ve dekorunu hazırlıyorsa, Oscar denilen sinema ödülü ile bu tarz filmler ve mesajları ödüllendiriliyorsa, fıtratı bombalayarak metafizik münasebeti, ontolojik kökleri inkar eden bu oyun baştan aşağı bozuktur diyecektir birileri.

 

Sıhhat şartları yerinde olan ve müzakereyi, istişareyi, hukuku öne çıkaran bir söylem, danışmanlar oligarşisine ve bürokrasi cumhuriyetine takılarak gümrükten red yiyorsa elbette şehrin bir ucundan erkek adamlar koşarak gelecek ve ‘karşılığında herhangi bir ücret istemeyen kadim söyleme kulak veriniz’ diyecektir. İnsanı insandan insan bariyerleri ile kaçırırsanız, ’yaradılanı severiz yaratandan ötürü’ cümlesinin kurulduğu bağlam cemaziyelevvelinden cemaziyelahirine bozuk diyecektir birileri.

 

Bu topraklarda değişim adına atılan her adımın ardında gerçekte değişime karşı dip dalga direnci varsa ve değişim isimli oyun değişmeme adına bir hamle ise bu oyun bozuktur.

 

Modernleşmeye rağmen modernleşmeci akıl ‘Türk ve laik’ kimliğini kurucu parametre olarak kutsuyorsa ve karşısına ‘Kürt ve Şafii’ gibi etnik ve dini ötekiler yaratarak kendini idame ediyorsa; toplumu idare etmek için modernleşme karşıtı duran devlet batı karşısındaki gerileyişini de modernleşme ile dengeleme ikilemini sürgit yaşatıyorsa burada zihinsel konumlanış ve nihai anlam arayışı açısından bir sıkıntı var demektir. (Türkiye’yi Anlamak, Etyen Mahçupyan)

 

Mahçupyan’ın tespitiyle konuşursak, klasik dönemlerde ‘devlet-i ebed müddet’, modern zamanlarda da ‘ilelebet payidar’ diyerek insandan bağımsız bir varlık olarak devleti kutsayan otoriter ve ataerkil aklın dünden bugüne aynı ayartıcı skala üzerinde ileri geri pozisyonlar aldığını söylemek oyunbozanlık olmasa gerektir. 

 

Mutlakiyetçi yorumlar eşyanın ilk ve son boyutu olarak dayatılırsa ve evrene dair mülahazalar Newton ardılı bir fanatiklik ile sığlaştırılırsa birileri elbette evrenin yatışmaz yapısı adına ‘hayır’ diyecektir.

 

Bilgi daha çok silah sanayi için kullanılır ve Arşimed gibi adamlar da askeri amaçlar için araç tasarlayan kişilere dönüştürülürse elbette birileri bu savaş ezilmişlerin, hakları gasp edilmişlerin, mağdurların savaşı değildir diyecektir.

 

Bir yerde cehalet, hamaset ve avuntu öne çıkartılıyor ve bilgi, düşünce, akletme, üretme öteleniyorsa; iktidar ve uzantısı tüm kılcallar geniş kitleleri afyonlayarak kendilerini konsolide ediyorlarsa orada bozuk bir düzen var demektir.

 

Geçmişte kalmak en büyük tuzaktır. Yakın ve uzak aldatıcıların mazi hamaseti ile bugünü ıskalatan ve bugüne dair doğru algılar, uygun pozisyonlar almayı unutturan her oyun bozuktur.

 

Birileri muhafazakar ağızla kitlelerin sırtından iktidara yürüyor ve sonra da iktidara itaati dayatıp Leninist entelektüel pozlar veriyorsa ve bu birileri Bakunin gibi etkin ve yetkin de olsa başka birileri de ‘nass’ adına çıkıp bu oyunda bir sıkıntı var diyecektir.

 

Nassın sopası ile nassı döven eğitimcilerin, iktisatçıların, siyasetçilerin oyunu biteviye devam etmeyecektir. Çünkü, ‘bir anlayış, küfür/düzen ile ayakta kalabilir ama zulüm/düzensizlik ile asla…’

 

‘İyiler çoğalsın, iyilikler artsın’  diyen dürüst insanların ‘hakikat, hürriyet ve adalet’ gibi değerler adına daralan ahlaki alan eleştirileri elbette devam edecektir.

 

Çok yönlü bir kuşatma ile anlam kaybı yaşatılmak istenen ve yörüngeden çıkmış başıboş bir uzay mekiğine dönüştürülmek istenen nass adına hakkı ve sabrı tavsiye etmek, afaki ve enfüsi ayetler ile bireysel/toplumsal belleğe, fıtrat, vicdan, akıl, ve ahlak koordinatlarını hatırlatmak oyunbozanlık değildir.

 

 

Tasarladığınız cümle libası denedim. Kumaşından kesimine, renk kreasyonundan dikimine, binbir hata ile malul zihninizden bir kırpılma sanki. Alın esvabınızı ve çekilin huzurdan.

 

Bu ne tiyatro, bu ne keşmekeş…

 
Etiketler: Oyunbozan, değilim,, oyun, bozuk…,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İDEOLOJİ KISKACINDA OKULLAR VE DERS KİTAPLARI
ÖNCE BEDEN VARDI..!
BİRLİKTE İZLEDİK
UYMAK, UYUMAK, UYUŞMAK
'Yaklaşıyor Yaklaşmakta Olan...'
Asra Bedel Ömürler
“Görünmezsem Çıldırırım”
HESAPLAŞMA
FETTAN
'CUMHURİYET'İN DOĞUSU'
VİTRİN UYGARLIĞI
İbni Battuta: Bilge Seyyah
ŞİİRİN GÜNCESİ -9- “Paltosu Pembe Kadın”
Ölçüsüz, Kaba, Merhametsiz, Gösterişçi ve Tüketici Bir Topluma Doğru
Kariyer-izm Modern Mankurtlaşmadır
Nuri Pakdil'in Ardından
BENDEKİ NOTLAR -9-
Gorki Kozmolojisinden Kucağımıza Dökülenler
Gölgeler ve Gölgedekiler
ŞİİRİN GÜNCESİ -8- "Kaybola"
Sükut Üzere Bir İsyan Çağıltısı
Aydınlık ‘Aydın’ Yüzlerle Gelir
Zamanın Ruhuna Antik Çağlardan Bir Nefes Niyetine: ‘Ölüler Kitabı’
‘YENİ TÜRKİYE PARTİSİ’ ve BİNGÖL SERENCAMI
1960-70 YILLARINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Sanatçı ve Toplum
“Bir İnsanın Kim Olduğunu Güçle İlişkisi Belirler”
'Yazı'yı Denemek
Şehir ve Kent Geriliminde İnsan
Nereden Nereye
Cehaletin Halleri
İLAHLAR ÇOCUKLARIMIZI TÜKETMESİN
GÖSTERİ TOPLUMU
ŞİİRİN GÜNCESİ -7- 'SULTAN'
BAUMAN’IN ‘AKIŞKAN DÜNYA’SI
Kaç Engerek soyundan, Sığın Aydınlığın Rabbine
ZAMANA DÜŞEN BİLİNÇ SAHNELERİ
FİKRETMENİN KARAKTERİ
ŞİİRİN GÜNCESİ -6- ‘SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE’
BENDEKİ NOTLAR -8-
KARANLIĞIN KÜLTÜRÜ
MÜNACAT
KARTEZYEN BİLİMDEN SİSTEMLER YAKLAŞIMINA
YAŞAMIN ANLAMINA DAİR BİR GÜZELLEME
AKIL, DÜŞÜNME VE BİLGİ
NE YAPMALI?
Aytmatov’dan Bir Nefes: ‘Gün Olur Asra Bedel’
'İslam Deklarasyonu': Yeniden İman Çağrısı
Medya ve Yeni Bir Dil Sorumluluğu
ŞİİRİN GÜNCESİ -5- ‘SEMUD’
POST MODERN TÜKENİŞ
BAŞKALARININ AŞKIYLA BAŞLIYOR HAYATIMIZ
Kir Tortuları
YIKIN EFENDİLER YIKIN!..
1950-60 ARASINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Şiirin Güncesi -4- 'ÇAĞDAŞLAR İÇİN'
BENDEKİ NOTLAR -7-
Akif Emre ve 'Göstergeler'
Çok Partili Hayat ve İlk Muhalefet: Milli Kalkınma Partisi
ŞİİRİN GÜNCESİ -3- ‘SUYU ANDIK VE ÇOCUKLAR SUYA GİRDİ’
İHTİLAF VE TEFRİKA KARŞISINDA BİLGELİK
İNSANA DAİR -1-
BENDEKİ NOTLAR -6-
ŞİİRİN GÜNCESİ -2- ‘KARDEŞİME MEKTUP’
BENDEKİ NOTLAR -5-
RUHUN ‘ÖZGÜR’ HALİ
ŞİİR’İN GÜNCESİ -1- ‘GECE’
BATI DÜŞÜNCESİNİN KIRILMA ANLARI
SCHOPENHAUER AYNASINDA FATMA ALİYE SURETİ
DÜŞÜNMEK KADAR ASİL
KARTEZYEN DİNDARLIK
BENDEKİ NOTLAR -4-
SEYYİD KUTUB YORGUNLUĞU (MU?)
YARGI DEĞİL İSTİKAMET
MUHATAPLARA BEYANIMDIR İNSAN KALBİYLE DÜŞÜNÜR
BENDEKİ NOTLAR -3-
SÖYLE MARGOS NERELİSEN?
SELAM OLSUN ÜÇÜNCÜ YOLA
SİSTEM VE UYGULAYICILAR
YERLERİN ÖĞRETMENİ, GÖKLERİN ÖĞRENCİSİ: ALİYA
EVRENSEL OLAN NEDİR/KİMDİR?
VARLIK, AKIL, ADALET, EYLEM, SÜKUN VE RÜCU
Hüznün Zaman Sarkacı: Eylül
BENDEKİ NOTLAR -2-
BENDEKİ NOTLAR -1-
HAYDİN FELAHA
Çocuk ve Merhamet
SÜKUT MAKAMINDAN KLAS MEKTUPLAR
YAŞAM BİLGELİĞİ YA DA MUTLULUK ÖĞRETİSİ
BAUDRİLLARD: RADİKAL DUYARLILIK
TARKOVSKY VE SİNEMA SANATI
TEO-POLİTİK NOTLAR
AKLIN MEKAN İLE İMTİHANI
.
BİNGÖL Egazete
Yazarlar
Önemli Haberler
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
4
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
5
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
6
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
7
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Arşiv