İSTATİSTİKLERLE KADIN
Haber
07 Mart 2021 - Pazar 17:13 Bu haber 1158 kez okundu
 
İSTATİSTİKLERLE KADIN
Türkiye nüfusunun 49,8'ini kadınlar, 50,2'sini erkekler oluşturdu. Bingöl’de kadınların istihdam oranı yüzde 60.5 oldu
- Haberi
İSTATİSTİKLERLE KADIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istatistiklerle kadın verilerini açıkladı. Verilere göre Bingöl’de, kadınların istihdam oranı yüzde 30,5 olarak belirlendi. İlde kadınların ilk evlenme yaşı 25,9 oldu.

TÜİK’in açıkladığı veriler şöyle:

Türkiye nüfusunun 49,9'unu kadınlar, 50,1'ini erkekler oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun 49,9'unu kadınlar, 50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda 73,4 oldu.

DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ KADINLARDA 81,3 YIL, ERKEKLERDE 75,9 YIL OLDU 

Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,6 yıl, kadınlarda 81,3 yıl, erkeklerde 75,9 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ KADINLARDA 55,4 YIL, ERKEKLERDE 59,1 YIL OLDU  

Sağlıklı yaşam süresi, belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanır. Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; sıfır yaşında bulunan bir kişi için sağlıklı yaşam süresi, Türkiye'de toplamda 57,3 yıl, kadınlarda 55,4 yıl ve erkeklerde 59,1 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,8 yıl daha uzun olduğu görüldü.

EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAYAN KADINLARIN ORANI 85,7 OLDU  

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2019 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında 81,1 iken 2019 yılında 91,0 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda 72,6, erkeklerde 89,8 olan bu oran, 2019 yılında sırasıyla 85,7 ve 96,4 oldu.

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında 9,8 iken 2019 yılında 20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı 7,6, erkeklerin oranı 12,1 iken bu oran 2019 yılında kadınlarda 18,5, erkeklerde ise 23,1 oldu.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANININ ERKEKLERİN YARISINDAN DAHA AZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı 45,7 olup bu oran kadınlarda 28,7, erkeklerde ise 63,1 oldu.
En yüksek istihdam oranı, 2019 yılında 53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise 30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek kadın istihdam oranı, 38,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, 71,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda 12,4, erkeklerde 49,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

HANESİNDE 3 YAŞIN ALTINDA ÇOCUĞU OLAN 25-49 YAŞ GRUBUNDAKİ KADIN İSTİHDAM ORANI 26,7 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 yılında 59,8 iken 2019 yılında 58,7 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2019 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının 26,7, erkeklerin istihdam oranının ise 87,3 olduğu görüldü.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA KALMA SÜRESİ 7 YILDA 2,4 YIL ARTTI   

Çalışma hayatında kalma süresi, bir kişinin hayatı boyunca işgücü piyasasında aktif olması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16,7 yıl, erkeklerde 37,7 yıl iken 2019 yılında çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39,0 yıl oldu.

ÇALIŞAN KADINLARIN 64,6'SININ İŞE GELİŞ GİDİŞ İÇİN HARCANAN ZAMANDAN MEMNUN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında çalışanların 62,0'ı işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğunu belirtirken kadın çalışanlarda bu oranın 64,6, erkek çalışanlarda ise 61,0 olduğu görüldü.

KADIN BÜYÜKELÇİ ORANI 25,0 OLDU

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2007 yılında 9,4 iken bu oran 2020 yılında 25,0 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2007 yılında 90,6 iken 2020 yılında 75,0 oldu.

KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI 17,3 OLDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2020 yılında 584 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 483 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında 9,1 iken bu oran 2020 yılında 17,3 oldu
ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI KADINLARDA 25,1, ERKEKLERDE 27,9 OLDU

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2020 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,1 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27,9 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 27,6 yaş, erkeklerde 31,3 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22,2 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,0 yaş ile Şanlıurfa oldu.

KADINLARIN 15,1'İNİN EĞİTİM SEVİYELERİNİN EŞLERİNDEN DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

ADNKS sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında kadınların 40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise 15,1 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı 42,9, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise 1,6 oldu.

KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 1,62 OLDU

Boşanma istatistiklerine göre; 2020 yılında kaba boşanma hızı binde 1,62 oldu. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak izledi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÜRÜN SİPARİŞİ VEREN YA DA SATIN ALAN KADINLARIN ORANI 32,7 OLDU 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde 36,5 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda 32,7 iken erkeklerde 40,2 oldu.
KADINLARDA OBEZİTE ORANI 24,8 OLDU   
Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2008 yılında 15,2 iken, 2019 yılında 21,1'e yükseldi. Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, 2019 yılında kadınların 24,8'inin, erkeklerin ise 17,3'ünün obez olduğu görüldü.
HER GÜN TÜTÜN KULLANAN KADINLARIN ORANI 14,9 OLDU 

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; her gün tütün kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2010 yılında 25,4 iken 2019 yılında 28,0 oldu. Tütün kullanan bireylerin oranı cinsiyet ayrımında incelendiğinde, 2019 yılında kadınların 14,9'unun, erkeklerin 41,3'ünün her gün tütün kullandığı görüldü.

KADINLAR EN FAZLA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ 

Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2019 yılında Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiğinde ilk sırada 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer alırken, ikinci sırada 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı. Yaşamını yitiren kadınlar ve erkekler için ilk üç sıradaki ölüm nedenlerinin değişmediği görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin 49,8'inin kadın, 50,2'sinin erkek, iyi ve kötü huylu tümörlerden yaşamını yitirenlerin 35,5'inin kadın, 64,5'inin erkek, solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin 43,5'inin kadın, 56,5'inin erkek olduğu görüldü.

KADINLARIN 27,3'Ü YAŞADIĞI ÇEVREDE GECE YALNIZ YÜRÜRKEN KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETTİ
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda 19,1 iken bu oran kadınlarda 27,3, erkeklerde 10,7 oldu. Kadınların 48,7'si, erkeklerin ise 69,9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.
Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2020 yılında toplamda 4,8, kadınlarda 6,2, erkeklerde 3,4 oldu. Kadınların 78,3'ü, erkeklerin ise 85,4'ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İSTATİSTİKLERLE, KADIN,
Yorumlar
Haber Yazılımı