Yusuf ALİOĞLU Biriktirdiklerim -5-
Yazı Detayı
22 Aralık 2020 - Salı 16:33 Bu yazı 1258 kez okundu
 
Biriktirdiklerim -5-
Yusuf ALİOĞLU
 
 

“Bilimler tarihi insanlığın müşterek malıdır.”(Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri)

 

“Müslüman isen gönlünü bir iklime bağlama. Bu keyfiyet ve kemiyet aleminde kaybolup gitme. Müslüman memleket mefhumuna sığmaz.”(Muhammed İkbal)

 

“Diriliş başlayınca ölüm seyirci kalır.” (Sezai Karakoç, Yitik Cennet)

 

“Eylem kolaydır, asıl zor olan bilgidir.”(Çin Atasözü)

 

“Allah’ın sözü tartışmasız alınır; peygamberlerin mütevatir haberleri senet olarak kabul edilir; sahabeler arasında istediğimi seçerim; bunun dışındakiler hakkında ise sözüm şudur: Onlar adamsa ben de adamım.” (İmam Ebu Hanife)

 

“Şovenizm nasıl ulusçuluğun batıl biçimi ise hikmet-i hükümete dayalı kutsal devlet de teknik devletin en batıl türüdür. Böyle bir devlette tartışma rejimin içinde kalmaz. Sık sık rejim üzerine kayar. 1982 kamçılı Anayasası ülkemizde bu hastalığın başat etkeni olmuştur.”(Sami Selçuk)

 

“Körlerin ülkesinde tek gözlüler kral olur.”(Avrupa Atasözü)

 

“Biz Kürtler, sonradan gölgemize dönüşen her türlü felaketi ve belayı gördük.”(Mehmet Uzun, Abdalın Bir Günü)

 

“Eğer alimleri yöneticilerin kapısında görürseniz; o alimler ne kötü alimlerdir, o yöneticiler ne kötü yöneticilerdir. Eğer yöneticileri alimlerin kapısında görürseniz; o yöneticiler ne güzel yöneticidir, o alimler ne güzel alimdir.”(Araplara ait bir anonim)

 

 “Kötü insan, büyük ve güçlü bir çocuktur.”(Thomas Hobbes)

 

“Yok edin insanın insana kulluğunu / Bu davet bizim.” (Nazım Hikmet)

 

“Biruni, insanlığın tanıdığı en büyük kafalardan biridir.”(George Sarton)

 

“Biz bugün birçok şeyi bilemiyoruz. Ama bu demek değildir ki böyle kalacak. Gelecekte yeni imkanlar ortaya çıkacak ve bizim çözemediğimiz problemler çözüme kavuşacaktır.”(İbni Rüşd)

 

“İyilik, bizzat tabiat ve fıtrattan gelir çünkü o Allah’ın eseridir. Kötülük ise özgürlükten doğar ve gelir. Çünkü o insanın (ve İblis’in) eseridir.” (M.Önal Mengüşoğlu)

 

 “Bir şehrin tarihi sağlamlığına güvenmemek gerektiğini düşünemedim.” (Cihan Aktaş)

 

“Hamdolsun ki, sözlerden örülmüş bir ömür biriktirdim.” (Yusuf Alioğlu)

 

“Kaç Müslümanlardan, sığın İslam’a.”(Muhammed İkbal)

 

“Korkunç olan kötülük, hakikatin cüzleri arasındaki şiddetli çarpışma değil, ancak hakikatin yarısının sessiz sedasız ortadan kaldırılmasıdır.”(John Stuart Mill)

 

“Bütün hayvanlar eşittir. Ama domuzlar daha çok eşittir.”(George Orwel, Hayvanlar Çiftliği)

 

“Zina etmiş bir kadına ‘Ne yapalım’ diye İsa’ya sorarlar. O’da der ki: ‘İçinizden günahsız olan kimse, ona ilk taşı atsın’.”(Ernast Renan, İsa)

 

“Tabiat insana zimmetlenmiştir.” (M.Önal Mengüşoğlu)

 

“İnsan neyi arıyorsa odur.”(Celaleddin-i Rumi)

 

“Devrim yapmak insanları yemeğe davet etmeye benzemez. Devrim bir isyandır, bir sınıfın diğerini alt ettiği bir şiddet gösterisidir.”(Mao Tse Tung)

 

“Hayattaki en önemli şey zafer değil yarıştır; esas olan kazanmak değil, iyi savaşmış olmaktır.”(Baron Pierre De Coubertin)

 

“Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şey önemsiz kalacaktır; ama yapmış olmanız önemlidir.”(Mahatma Gandi)

 

“Benden gerçeği aramak beklenebilir, gerçeği bulmamak değil.”(Denis Diderot)

 

“En büyük zaferimiz hiç düşmemek değil, her düşüşten sonra ayağa kalkabilmektir.”(Konfüçyüs)

 

“İnsan özgür doğdu ve her yerde zincirlere vurulu yaşıyor.”(Jean Jacques Rousseau)

 

“Saygıdeğer bir insan için, alçaltılmak ölümden beterdir.”( Bhagavad Gita, Hint Kutsal Metinlerinden)

 

“Vallahi, değil bu zalim yönetimde başhakimlik yapmak, şu Vasıt Mescidi’nin kapılarını saymamı isteseler yine de reddederim.”(İmam Ebu Hanife)

 

“Türkiye’ye geldiğimde insanlar bana her şeyi konuşabilirsiniz dediler. Ama Atatürk’ten söz etmeyin. Başka ne isterseniz konuşabilirsiniz. İşte bu demokrasidir.”(Şeyh Albulkadir Es-Sufi, Yeni Şafak, 13.09.1996)

 

“İnsanlar mutluluğun peşinden öylesine büyük bir telaşla koşuyorlar ki, aceleden pas geçiyorlar.”(Soren Kierkegaard)

 

“Dostu olmayan insan yoksul insandır.”(Bechstein)

 

“Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz.”(Richter)”

 

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz, Hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”(Hz.Ali)

 

 “Dünyayı en çok ifsad eden, yarım kelamcı, yarım fakih, yarım tabib ve yarım nahivcilerdir. Yarım kelamcılar dinleri, yarım fakihler beldeleri, yarım tabibler bedenleri, yarım nahivciler de dilleri ifsad eder.”(İbni Teymiyye, Mecmu’ul Fetava, V.118-119)

 

“Tanrı anlayışı çarpık olan bir toplumun devleti de, hükümeti de, kanunları da çarpık olur.”(Hegel)

 

“Bir başkasını ezen ulus özgür olamaz.”(Karl Marks)

 

 “Taşlar, hatıra yazılamayacak kadar fazla kararmış.”(Sezai Karakoç, Hızırla Kırk Saat)

 

“Yığın düşünmez maruz kalır… Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçince her mukaddesi unutur.”(Cemil Meriç, Bu Ülke)

 

......

 
Etiketler: Biriktirdiklerim, -5-,
Yorumlar
Haber Yazılımı